Actievoorwaarden Oud eruit. Piet erin.

 • De campagne loopt van maandag 30 september 2019 t/m zondag 3 november 2019.

 • Gedurende deze periode ontvangt de klant tot wel 750,- korting op de Huiscollectie en tot wel 1000,- korting op Enzo Luca. De hoogte van het kortingsbedrag wordt bepaald door het aankoopbedrag. Deze staffel is vooraf bepaald door Piet Klerkx.

 • Op Protexx en op bezorg, uitpak en montageservice gelden deze kortingen niet.

 • Deze actie geldt niet voor bestellingen die reeds geplaatst zijn vóór maandag 30 september 2019. Na het verlopen van de actieperiode kan een klant geen aanspraak meer maken op deze korting.

 • Deze actie is niet te combineren met andere acties. 

 • Alleen geldig in de winkel.

 • Piet Klerkx behoudt zich het recht voor om deze actie zonder opgaaf van reden en zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf te wijzigen en/of te beëindigen.

Algemene Actievoorwaarden Piet Klerkx

1.    Toepasselijkheid
De Algemene Actievoorwaarden Piet Klerkx zijn van toepassing op alle door Piet Klerkx georganiseerde promotionele kansspelen, prijsvragen en vergelijkbare acties. Hierna noemen we die kortheidshalve: Actie.
Naast deze Actievoorwaarden kunnen per afzonderlijke Actie aanvullende voorwaarden gelden die bij de betreffende Actie worden bekendgemaakt.
Deze Algemene Actievoorwaarden Piet Klerkx en de aanvullende actievoorwaarden worden hierna samen Actievoorwaarden genoemd.

2.    De aanbieder
Elke Actie wordt aangeboden door: Piet Klerkx, Havenweg 30, 5145 NJ Waalwijk, www.pietklerkx.nl. 

3.    Deelname aan een Actie
Bij elke Actie wordt op www.pietklerkx.nl vermeld hoe en wanneer aan de Actie kan worden deelgenomen. Deelname is alleen mogelijk als de deelnemer minimaal 16 jaar oud is en in Nederland of België woont. Piet Klerkx kan de deelnemer om een kopie van een geldig legitimatiebewijs vragen. Deelname aan een Actie is per huisadres éénmaal mogelijk.

4.    Kosten om deel te nemen
Deelname aan een Actie is in het algemeen gratis, uitgezonderd de kosten voor verzending van een e-mail. Als aan een Actie toch kosten verbonden zijn (maximaal € 0,45 per deelname), worden deze in de aanvullende actievoorwaarden vermeld. 

5.    Uitsluiting van deelname
Medewerkers van Piet Klerkx en van daarmee verbonden ondernemingen en anderen die bij de totstandkoming van de Actie zijn betrokken zijn van deelname uitgesloten. Piet Klerkx kan deelnemers zonder opgaaf van reden uitsluiten van deelname vooral als zij niet voldoen aan de Actievoorwaarden.

6.    Wijzigingen
Piet Klerkx kan de Actievoorwaarden naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Wijzigingen tijdens de looptijd van een Actie zullen niet ten nadele van de deelnemers zijn.

7.    Privacy
Alle persoonsgegevens die in het kader van een Actie van deelnemers worden verkregen worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld. Op de persoonsgegevens is het Privacy Statement van Piet Klerkx van toepassing, zie hiervoor www.pietklerkx.nl.

8.    Klachten
Klachten over een Actie kunnen per e-mail of per gewone post worden gericht aan: 
Piet Klerkx
Havenweg 30
5145 NJ Waalwijk
e-mail: klantenservice@pietklerkx.nl
Klachten worden zo snel als mogelijk maar uiterlijk binnen een maand beantwoord.

9.    Slotbepalingen
In alle gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien beslist Piet Klerkx. Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Als een Actie als een promotioneel kansspel volgens de Gedragscode Promotionele Kansspelen wordt georganiseerd handelt Piet Klerkx in overeenstemming met deze Gedragscode. Deze Actievoorwaarden worden via www.pietklerkx.nl bekendgemaakt.

Privacy Statement

Algemeen
Het privacybeleid is van toepassing op elk gebruik van onze website en op alle persoonsgegevens die geregistreerd worden via onze websites en in onze winkels.

Wij nemen onze verplichtingen ten aanzien van uw privacy en de verwerking en doorgifte van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij hebben dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de overdracht en het bewaren van gegevens veilig verlopen.

Wij verzoeken u om ons privacybeleid aandachtig te lezen omdat daarin wordt vermeld op welke wijze en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verzamelen. Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, verleent u toestemming voor de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens zoals omschreven in dit privacy beleid.

Registratie persoonsgegevens
Piet Klerkx legt uw gegevens vast als u producten of diensten van ons afneemt. Ook als u gebruik maakt van een van onze kosteloze diensten op de website of uw gegevens achterlaat in een van onze vestigingen worden deze bewaard. Piet Klerkx biedt voor een aantal van deze diensten een persoonlijke account omgeving. Hierbinnen kunt u zelf aangeven of en welke informatie met Piet Klerkx en publiek gedeeld wordt en toegankelijk is.

Uw persoonsgegevens worden gescheiden opgeslagen in een centraal, elektronisch klantenbestand van van Piet Klerkx.

In de volgende situaties registreren wij u uw persoonsgegevens;

In onze winkels bij het invullen van orderformulieren, showroom bonnen en/of andere formulieren
Bij het bezoeken van onze website.
Bij de uitvoering van een aan ons verleende opdracht.
Bij het invullen van een review voor een aan u geleverd product of een aan u geleverde dienst.
Bij de aanmelding voor marketinguitingen en/of onze nieuwsbrief.
Bij het invullen van sollicitatieformulieren op de website.
Bij het invullen van overige contactformulieren op de website.
Ingeval wij uw persoonsgegevens en/of profielinformatie van derde partijen ontvangen, bijvoorbeeld indien u bij deze derde partijen heeft aangegeven informatie over onze producten of diensten te willen ontvangen of u bij deze partijen uw interesse heeft aangegeven voor de door ons verleende producten en/of diensten.
Daarbij kunnen wij u de volgende informatie vragen en/of registreren;

geslacht, voornaam, achternaam, straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Onze servers kunnen automatisch bepaalde gegevens registreren, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van uw bezoek aan onze websites, onder meer door gebruik van cookies.

Gebruik van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Piet Klerkx gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Om een opdracht uit te voeren,
 • Om u te informeren over de status van uw opdracht,
 • Voor het meten van de klanttevredenheid,
 • Om door u gestelde vragen te beantwoorden,
 • Voor het verbeteren van onze diensten en deze aan te passen aan uw wensen. In dit kader kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken voor profilering doeleinden.
 • Om u te informeren over lopende en toekomstige activiteiten en aanbiedingen, zowel per post, telefoon of e-mail.
 • Voor het versturen van nieuwsbrieven, zowel elektronisch als per post.

Daarnaast worden uw gegevens anoniem gebruikt in managementinformatie en analyses. Met de resultaten hiervan zijn we beter in staat om de klanttevredenheid verder te verhogen en kunnen we onze diensten, producten en website verder verbeteren.
Piet Klerkx zal uw gegevens niet beschikbaar stellen aan derden, tenzij dit voor een juiste uitvoering van de opdracht noodzakelijk is en/of tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
Telefonische marketingactiviteiten worden altijd ontdubbeld met het bel-me-niet register. Als u een product of dienst afneemt en uw telefoonnummer achterlaat wordt echter geen rekening gehouden met het bel-me-niet register, aangezien er dan een zogenaamde klantrelatie bestaat. Meer informatie over het bel-me-niet register kunt u hier vinden.

Inzien en wijzigen van uw gegevens
U kunt op ieder moment inzage vragen in de gegevens die Piet Klerkx over u verzamelt door per e-mail een verzoek hiertoe te mailen aan info@pietklerkx.nl. Tegen betaling van de wettelijke vergoeding zullen wij u dan binnen vier weken een overzicht verstrekken van de bij Piet Klerkx geregistreerde gegevens.

Indien uw gegevens onvolledig of niet juist zijn dan kunt u dit eveneens schriftelijk kenbaar maken.

Verzet
U kunt altijd aangeven dat u niet benaderd wilt worden met marketingactiviteiten. Dit kan op www.pietklerkx.nl/afmelden of door een e-mail te sturen naar info@pietklerkx.nl

Cookiebeleid
Bij gebruik van de website van Piet Klerkx kan door Piet Klerkx of door derde partijen informatie verzameld worden over het gebruik van deze website. Hiervoor wordt door Piet Klerkx gebruik gemaakt van cookies. Piet Klerkx maakt gebruik van de volgende cookies:

First party cookies. Deze worden door Piet Klerkx gebruikt om ervoor te zorgen dat:

de website optimaal functioneert,
de gekozen items in het winkelmandje van de webshop blijven en u niet telkens opnieuw uw loginnaam en wachtwoord in hoeft te vullen.
Third party cookies. Deze cookies worden geplaatst door derden, onder meer voor de volgende doeleinden:

De analyse van de website door Google Analytics.
Er voor zorgen dat u niet iedere keer dezelfde advertentie te zien krijgt.
Dat u advertenties te zien krijgt met betrekking tot onderwerpen waarop u in zoekmachines heeft gezocht of waarvoor u bepaalde websites heeft bezocht.
Functionele cookies. Deze cookies houden uw voorkeuren bij en onthouden dat u al eerder op de website bent geweest.

Performance cookies. Hiermee kan worden gemeten of een advertentie leidt tot een aankoop of aanmelding.

Analytische cookies. Met deze cookies kan Piet Klerkx de statistieken van haar website bijhouden. In bijvoorbeeld Google Analytics kunnen de aantallen bezoekers, locatie van bezoekers en gebruikte browser worden gemeten.

Profilerings cookies. Deze cookies zorgen ervoor dat u gerichte advertenties te zien krijgt die zijn afgestemd op uw profiel.

Verwijderen en wijzigen van Cookies

Cookies kunnen via de browserinstellingen verwijderd worden. Via de browserinstellingen kan ook worden ingesteld dat nieuwe cookies worden geweigerd. Omdat er veel verschillende soorten browsers zijn, verwijzen wij naar de helppagina van uw browser. Tevens kunt u zich op www.google.nl/privacy_ads.html afmelden voor het plaatsen van cookies door Google en haar groepsmaatschappijen en op www.youronlinechoices.eu/nl kunt u zich afmelden voor het plaatsen van cookies door andere advertentienetwerken die in opdracht van Piet Klerkx op de website advertenties presenteren.


 
Huidige actie(s) 1
Terug
Sluiten